Fort Sao Felipe

Foto: Erik Cleves Kristensen
I Sao Felipe (eller San Filipi) finns en fästning från 1667. Byggnaden användes som fängelse fram till 2005.